| sitemap | disclaimer |

Voorbeeld projecten

Het Dirk Bos Fonds helpt tegenwoordig jaarlijks ruim 60 projecten op weg die sterk in aard en omvang kunnen verschillen. Maar hoe divers ze ook zijn, ze hebben één ding gemeen: ze proberen jongeren te helpen en hen een hart onder de riem te steken. Hierna volgen globale omschrijvingen van verschillende categorieën projecten die mogelijk voor (co-) financiering in aanmerking kunnen komen. 

 

Onderwijs

In Nederland is het onderwijs in beginsel goed geregeld. Toch zijn er in Nederland organisaties die min of meer buiten de onderwijsboot vallen. Het betreft organisaties die de zorg van gehandicapte kinderen op zich hebben genomen en in dat kader graag onderwijsfaciliteiten willen aanbieden. In dit kader heeft het Dirk Bos Fonds verschillende projecten ondersteund.

Er zijn  landen waar onderwijs minder vanzelfsprekend is. Daarom heeft het Dirk Bos Fonds onder meer bijgedragen aan de bouw en inrichting van schoollokalen en onderwijsleermiddelen in die landen.

In de onderwijscategorie vallen ook projecten die tot doel hebben de omgeving van kinderen die ernstige problemen hebben, te beïnvloeden om zo het maatschappelijk functioneren van die kinderen te bevorderen.  

 

 

Huisvesting en inrichting

Er zijn in binnen- en buitenland organisaties die (permanente) zorg bieden aan kinderen met een handicap of een ander probleem dat hun normale functioneren beperkt. In het buitenland gaat het vaak om de zorg voor wezen, in Nederland ziet het bestuur veel kleinschalige initiatieven, bijvoorbeeld van ouders die gezamenlijk voor hun gehandicapte kinderen willen zorgen. De formele financiering is vaak individueel gericht waardoor gezamenlijke voorzieningen in de knel komen. Ook in dit kader heeft het Dirk Bos Fonds meerdere keren de helpende hand geboden.

Maatschappelijk werk

Het Dirk Bos Fonds heeft ook organisaties gesteund die zich bezighouden met maatschappelijk werk. Het ging dan vaak om projecten die de permanente inzet van vrijwilligers mogelijk moesten maken, of om de (co)financiering van hulpmiddelen waarvoor de formele financiering geen ruimte bood of om innovatie op dit gebied.

Vakantie

Vakanties en vakantiekampen worden NIET door het Dirk Bos Fonds ondersteund.

Overige

Andere projecten die het Dirk Bos Fonds ondersteunde zijn onder meer de financiering van hulpmiddelen voor gehandicapte kinderen in het buitenland, de ondersteuning van kinderen die tijdelijk in moeilijkheden verkeren en hulp nodig hebben en de ondersteuning van kinderen van wie een van de ouders gedetineerd is.

Overzicht projecten laatste jaar

De bijlage van het jaarverslag geeft een overzicht van de organisaties die in het laatste verslagjaar een subsidie hebben ontvangen voor projecten waarvoor zij een aanvraag hebben ingediend. U kunt de bijlage hier downloaden.