| sitemap | disclaimer |
Welkom bij het Dirk Bos Fonds

Dirk Bos Fonds

Spireaweide 17

2742 GB Waddinxveen

E-mail: info@dirkbosfonds.nl

 

Formulieren

contactformulier 

 

Het Dirk Bos Fonds is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41151200 

 

Welkom bij het Dirk Bos Fonds

Het Dirk Bos Fonds stelt zich tot doel steun te verlenen aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zin van het woord.

 

Over Dirk Bos Fonds
Het Dirk Bos Fonds bestaat al meer dan honderd jaar. Lees hier meer over het doel en de geschiedenis. U kunt hier ook het laatste jaarverslag downloaden.

Aansluiting bij Alliantie Kind in Gezin

Alliantie Kind in Gezin is ontstaan uit een initiatief van de Rudolphstichting, Gezinshuis.com, Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Deze organisaties zijn met elkaar verbonden door het inzicht dat de zorg voor jeugd in Nederland beter en duurzamer kan en door de gezamenlijke bereidheid en het enthousiasme om hier een bijdrage aan te leveren.

Het uitgangspunt van deze Alliantie is dat kinderen in een gezin thuis horen. Voor veel kinderen in Nederland staat dit nog ver af van de dagelijkse realiteit. Daarom heeft de Alliantie Kind in Gezin zich als doel gesteld om voor 10.000 kinderen een plaats in een gezin te verzorgen.

Deze doelstelling staat zeer dicht bij de bestaansgrond van het Dirk Bos Fonds: zorg voor wezen. De beoogde plaatsing in een gewoon gezin spreekt het bestuur bovendien zeer aan. Daarom besloot het bestuur om zich ingaande het jaar 2012 voor drie jaar aan deze alliantie te verbinden. In 2014 is deze verbintenis verlengd tot en met 2017

Aanvraag indienen?
We geven inderdaad niet aan ieder project. Klik hier om te lezen welke project we wel en welke we niet ondersteunen. Komt uw project mogelijk in aanmerking, dan kunt u een aanvraag indienen. Lees hier meer over de wijze waarop u een aanvraag kunt indienen.