| sitemap | disclaimer |
Welkom bij het Dirk Bos Fonds

Dirk Bos Fonds

Spireaweide 17

2742 GB Waddinxveen

E-mail: info@dirkbosfonds.nl

 

Formulieren

contactformulier 

 

Het Dirk Bos Fonds is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41151200 

 

Welkom bij het Dirk Bos Fonds

Het Dirk Bos Fonds stelt zich tot doel steun te verlenen aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zin van het woord.

 

Over Dirk Bos Fonds
Het Dirk Bos Fonds bestaat al meer dan honderd jaar. Lees hier meer over het doel en de geschiedenis. U kunt hier ook het laatste jaarverslag downloaden.

ANBI


Algemeen Nut Beogende Instelling
Om als ANBI aangemerkt te kunnen worden en te blijven moet worden voldaan
aan de geldende wet- en regelgeving.
Als ANBI dient de Stichting "Dirk Bos Fonds" diverse gegevens openbaar te
maken via de website. Het doel hiervan is dat door grotere transparantie het 
vertrouwen van het publiek in de filantropische sector wordt bevorderd.
De Stichting "Dirk Bos Fonds" is een zogenaamde grote ANBI en dient daarom
gebruik te maken van een standaardformulier voor de publicatie van onze ge-
gevens.
Dit ingevulkde standaardformulier vindt u hier

Aanvraag indienen?
We geven inderdaad niet aan ieder project. Klik hier om te lezen welke project we wel en welke we niet ondersteunen. Komt uw project mogelijk in aanmerking, dan kunt u een aanvraag indienen. Lees hier meer over de wijze waarop u een aanvraag kunt indienen.